محفل استقبال از فرستادن دانشجویان افغانی به روسیه در سفارت فدراسیون روسیه در کابل برگزار شد.

Compressed file

به گزارش اسپوتنیک، روز چهارشنبه ضیافتی به مناسبت فرستادن دانشجویان افغانستانی برای تحصیل در موسسات تحصیلات عالی روسیه در سفارت این کشور در کابل برگزار گردید.

در آغاز این محفل ویچسلاو نیکراسوف مسئول خانه علم و فرهنگ روسیه در کابل درباره نحوه انتخاب این دانشجویان توضیح داد و گفت، که امسال نزدیک به 6 هزار نامزد برای 365 جا به رقابت پرداختند.

مسئول خانه علم و فرهنگ روسیه گفت: برای 365 بورسیه نزدیک به 6 هزار داوطلب به رقابت پرداخت که می توان گفت که برای هر بورسیه 17 نفر نامزد شده بودند.

او همچنان به دانشجویانی که به زودی به روسیه می روند شادباد گفته و از آنها خواست که از این بورسیه ها به نحو خوب استفاده نموده تا باشد با فراگیری دانش دوباره به افغانستان باز گشته و مسئولیت خود را انجام بدهند.

سپس الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل، تشریف آوری مهمانان را به این محفل خیر مقدم گفته و افزود: روسیه برای آماده کردن کادر های مسلکی افغانستان کمک های شایانی را انجام می دهد.

سفیر روسیه در افغانستان گفت: هم اکنون چندین هزار دانشجوی افغانستانی در دانشگاه روسیه مصروف آموختن دانش استند و هفته پیش 15 دیپلمات افغانستانی برای تحصیل به روسیه رفتند و همچنین پس از یک هفته بیش از ده ها دانشجوی پولیس را برای آموزش به روسیه میفرستیم.

او افرود: روسیه همواره در تقویت ظرفیت های فکری به افغانستان کمک کرده و در حال حاضر نظامیان، منسوبین پولیس، پولیس مبارزه با مواد مخدر و شماری زیادی متخصصان ملکی افغانستان در انستیتوت ها و دانشگاه های روسیه در حال کسب علم و دانش هستند.

سفیر روسیه گفت: وزارت تحصیلات وعلوم روسیه هر سال بیش از صد ها بورسیه تحصیلی را برای جوانان افغانستان اختصاص داده و امسال 365 جوان برای تحصیل به این کشور می روند و فدراسیون روسیه در آینده نیر قصد دارد مناسبات خود را با جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه های بشردوستانه تحصیلی، فرهنگی و ورزشی توسعه بخشد.

او افزود: در سال روان میلادی با توجه به نیازمندی های شدید افغانستان به کادر های ماهر و متخصص روسیه 365 بورسیه دولتی را در اختیار افغانستان قرار داده است.

در ادامه محفل نماینده وزارت تحصیلات عالی افغانستان، آمران و دیپارتمنت روسی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل و دانشگاه تعلیم و تربیه برهانی الدین ربانی، استادان کورس های روسی درباره آموزش در روسیه و پیمان های آموزشی میان افغانستان و روسیه به سخن پرداختند.

در این محفل همچنان دانشجویان دیپارتمنت های روسی دانشگاه کابل و دانشگاه تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی، دانش آموزان کورس های زبان روسی به با دکلمه شعرهای روسی شامل شدن دانشجویان را به دانشگاه های روسیه شادباد گفتند.

در پایان محفل سفیر روسیه به استادان زبان روسی که در عرصه گسترش زبان روسی کوشش می کنند، تقدیر نامه اهدا نمود.

Compressed file