تجلیل از روز کیهان نورد در خانه علم و فرهنگ روسیه در کابل

Compressed file

دیروز در خانه علم و فرهنگ روسیه در کابل از روز کیهان نورد تجلیل به عمل آمد.

به گزارش اسپوتنیک، دیروز در خانه علم و فرهنگ روسیه در کابل از روز کیهان نورد با اشتراک میخائیل ویچسلاو نیکراسوف مسئول فرهنگی سفارت روسیه، استادان دانشگاه، دانش آموختگان اتحاد جماهیر شوروی و روسیه و دانشجویانی که در بورسهای روسیه برای سال 2019-2020 کامیاب شده اند، برگزار شد.

Compressed file

در نخست مسئول فرهنگی روسیه در کابل روز کیهان نورد را به همه شادباد گفته و درباره تاریخ کیهان نوردی معلومات ارائه کرد.سپس جنرال عبدالغیور احدزاده درباره گزینش کیهان نورد افغانستانی در سال های 1364-1365 برای اشتراک کنندگان این محفل معلومات داد.

پس از آن پیام کیهان نوردان روسی از کیهان به نشر رسید.

در این پیام کیهان نوردان این روز را شادباد گفته و درباره کیهان و کیهان نوردان دیگر معلومات ارائه کردند.

در این محفل مسئول فرهنگی روسیه به پاس خدمات دکتر تمیم اخلاص و جناب دانشجو به آنها مدال دادند.

در پایان محفل شماری از دانشجویان شعری را که درباره کیهان نورد بود به خوانش گرفته و محفل با نمایش یک فلم کیهانوردی به پایان رسید. 

Compressed file